Regulamin

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy LPG Sklep prowadzony jest przez firmę ROCAR Robert Mroczkowski z siedzibą w Nowym Boryszewie 10/1, 09-410 Płock. Przedsiębiorca posiada numer NIP: 9710542502, REGON: 611396232, telefon: 24 265 35 05; e-mail: kontakt@lpgsklep.pl; dalej w treści regulaminu zwany LPG Sklep
 2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym LPG Sklep są cenami brutto i są podane w PLN.
 3. LPG Sklep za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia składać może osoba bez rejestracji lub osoba zarejestrowana jako użytkownik sklepu internetowego LPG Sklep.
 2. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej również nazwy i adresu przedsiębiorcy oraz NIP.
 3. W przypadku podania niepoprawnych danych lub niepotwierdzenia zamówienia, obsługa sklepu LPG Sklep może odmówić realizacji zamówienia.
 4. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 5 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 5. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień na produkty, będące aktualnie na stanie magazynu LPG Sklep. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas niezbędny na sprowadzenie towaru. LPG Sklep niezwłocznie informuje Klienta o czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku braku dostępności zamówionej ilości produktu, LPG Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru podanej w zamówieniu.
 7. LPG Sklep niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza zawarcie umowy, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail, podany przez Klienta.

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane podczas składania zamówienia.
 2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient określa sposób, w jaki uiści opłatę za zamówiony towar: płatność z góry na rachunek bankowy, płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy LPG Sklep.
 3. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:

        a) dla wpłat w PLN
            ROCAR Robert Mroczkowski
            Nowe Boryszewo 10/1
            09-410 Płock
            15 1020 3974 0000 5102 0003 7424
            PKO BP II/o Płock
            W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).
 
       b) dla wpłat w euro
            ROCAR Robert Mroczkowski
            Nowe Boryszewo 10/1
            09-410 Płock
            PKO BP II/o Płock
            PL96 1020 3974 0000 5002 0104 8404 
            Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 
            W tytule wpłaty Klient podaje numer zamówienia
            (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail, po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, należność uiszczana jest kurierowi w chwili odbioru przesyłki.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą firmy kurierskiej tylko na terenie kraju.
 3. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 2 dni roboczych. W przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem lub w przypadku braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę wysłaną za pobraniem - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego następuje kolejna próba doręczenia a jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka wraca do nadawcy.
 4. LPG Sklep zintegrowany jest z systemem płatności Paybynet. W przypadku dokonywania płatności z wykorzystaniem systemu Paybynet, Klient ponosi koszty w wysokości 1.2% od wartości zamówienia.
 5. Ponoszone przez Klienta koszty dostawy i koszty płatności nie są większe od kosztów lub prowizji ponoszonych przez LPG Sklep.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. LPG Sklep ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
 2. Podstawą reklamacji jest dowód  dokonania transakcji w LPG Sklep 
 3. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do LPG Sklep.
 4. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy LPG Sklep.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady oraz opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: POBIERZ FORMULARZ. W przypadku braku danych, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, LPG Sklep zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 6. W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia rzeczy są zwracane Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez LPG Sklep), niezwłocznie, ale nie później, niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Należność zwracamy za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Podobnie zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji LPG Sklep o zwrocie lub obniżeniu ceny.
 7. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywa na odbiorcy.
 8. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie powiadomić o tym, e-mailowo lub telefonicznie. pracownika sklepu internetowego. Klient uzyska informację, co należy wykonać w takim przypadku.
 9. W przypadku niezadowalającego, zdaniem Klienta, sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, może on wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

V. ZWROTY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  a) w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie rzeczy;
  b) w przypadku, gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik a wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować LPG Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: ROCAR Robert Mroczkowski, Nowe Boryszewo 10/1, 09-410 Płock, e-mail kontakt@lpgsklep.pl). W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można także skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza nie jest obowiązkowe).

           WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

           Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość następujących rzeczy:...............................
             - Data zawarcia umowy/odbioru
             - Imię i nazwisko konsumenta
             - Adres konsumenta
             - Numer konta do zwrotu należności
             - Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
             - Data

           Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy.
           Adresat: ROCAR Robert Mroczkowski,
                           Nowe Boryszewo 10/1,
                           09-410 Płock,
                           e-mail kontakt@lpgsklep.pl

           Formularz zwrotu towaru można pobrać klikajać w tekst POBIERZ FORMULARZ

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, rzecz należy odesłać na adres: ROCAR Robert Mroczkowski, Nowe Boryszewo 10/1, 09-410 Płock, niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował LPG Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem 14 dni.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez LPG Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym LPG Sklep otrzymał zwrócony towar. Zwrot płatności dokonywany jest za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych). Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. 
 4. W przypadku zwrotu rzeczy Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. Klient może kontaktować się z LPG Sklep za pośrednictwem poczty: adres siedziby ROCAR Robert Mroczkowski, Nowe Boryszewo 10/1, 09-410 Płock, adresu e-mail kontakt@lpgsklep.pl, bądź tel. 24 265 35 05 (koszt połączenia według stawek operatora).
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest ROCAR Robert Mroczkowski z siedzibą w Nowym Boryszewie 10/1, 09-410 Płock. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych
 3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności sklepu internetowego i akceptuję ich treść.”
 4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.