Description

Rozdzielacz lubryfikatora 4 cyl komplet

Element służący do rozdzielania płynu lubryfikacyjnego do każdego kolektora z osobna.