Description

Cewka z tłoczkiem do reduktora KME.

Opis zastosowania
Zastosowanie w modelach KME: Silver, Gold
Cewka montowana na reduktorze bez zaworu gazowego
Zadaniem cewki jest otwarcie/zamkniecie zaworu