Описание

Czujnik ciśnienia M.A.P. AEB MP01 MP12T

Opis zastosowania:
Map sensor przeznaczony do instalacji sekwencyjnego wtrysku gazu w fazie lotnej, ze sterownikami MP48 produkcji A.E.B. S.p.A..

Dane techniczne:
Element z tworzywa sztucznego, z czterema króćcami do przewodów gumowych oraz pięciopinowym gniazdem elektrycznym.
Dwa króćce do ciśnienia gazu o średnicy 12 milimetrów, oraz dwa króćce podciśnieniowe o średnicy 6 milimetrów.

MP12T - 463500000
E13-110R-000023
E3-10R-036342

Stosowany w instalacjach:
AEB
KING
DIGITRONIC