Reklamacje

Na zakupione artykuły udzielana jest 24 miesięczna gwarancja. Warunkiem przyjęcia reklamacji są wady niespowodowane złym użytkowaniem, montażem lub zabrudzeniem. 

 1. Podstawą reklamacji jest dowód  dokonania transakcji w LPG Sklep 
 2. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru wraz z reklamacją do LPG Sklep.
 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy LPG Sklep
   ROCAR Robert Mroczkowski
   Nowe Boryszewo 10/1
   09-410 Płock
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady oraz opis wady. Reklamacja może zawierać żądanie reklamującego, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego: POBIERZ FORMULARZ. W przypadku braku danych, które uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji, LPG Sklep zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta danych.
 5. W przypadku uznania reklamacji koszty dostarczenia rzeczy są zwracane Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez LPG Sklep), niezwłocznie, ale nie później, niż 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. Należność zwracamy za pośrednictwem tylko i wyłącznie konta bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Podobnie zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji LPG Sklep o zwrocie lub obniżeniu ceny.
 6. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywa na odbiorcy.
 7. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie powiadomić o tym, e-mailowo lub telefonicznie. pracownika sklepu internetowego. Klient uzyska informację, co należy wykonać w takim przypadku.
 8. W przypadku niezadowalającego, zdaniem Klienta, sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, może on wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.